06.01.2020

Thijs Van Laer, Koen Vlassenroot et Tomas van Acker: “Terug naar stabiliteit? De terugkeer van vluchtelingen in het Grote Merengebied

E-CA – CRE-AC organiseert haar 65ste Rotonde Policy Talk op maandag 6 januari 2020.

Samenvatting: Na tientallen jaren van geweld en conflict blijft het gebied van de Grote Meren één van de gebieden die het zwaarst worden getroffen door gedwongen verhuizingen. De meeste landen in deze regio ontvangen vluchtelingen, maar zien ook hun eigen onderdanen naar de buurlanden vluchten.

Vrijwillige repatriëring wordt over het algemeen beschouwd als de beste oplossing voor deze crisis, maar in werkelijkheid worden veel vluchtelingen geconfronteerd met verschillende vormen van druk om terug te keren naar hun land van herkomst. Bij hun terugkeer vinden gerepatrieerden zelden stabiliteit en veiligheid, vooral omdat de situatie in de terugkeergebieden door de terugkeermigratie zelf bemoeilijkt kan worden.

Het International Refugee Rights Initiative (IRRI), de Conflict Research Group (CRG) van de Universiteit Gent en hun partners hebben onlangs een onderzoeksproject afgerond dat beschrijft hoe de terugkeer van vluchtelingen de conflictdynamiek en de relaties met de lokale autoriteiten in de Democratische Republiek Congo en Burundi heeft beïnvloed.

Op basis van veldonderzoek in het zuidwesten van Burundi, Faradje (noordoosten van de DRC) en Kalehe (oosten van de DRC) zullen de auteurs hun analyse presenteren van wat deze terugkeer betekent en hoe internationale interventies beter rekening kunnen houden met de politieke en sociale, en niet alleen humanitaire en logistieke, dimensies van de terugkeer.

Bios:

Koen Vlassenroot is directeur van de Conflict Research Group en hoogleraar aan de Universiteit Gent. Tomas Van Acker is postdoctoraal onderzoeker aan de Conflict Research Group van de Universiteit Gent. Thijs Van Laer is programmadirecteur bij het International Refugee Rights Initiative (IRRI).