E-CA-CRE-AC mededeling naar aanleiding van de 71ste rotonde van 15 februari 2021

Deze boodschap werd op 27 februari per mail overgemaakt aan de leden van de Raad van Bestuur van E-CA-CRE-AC

Tijdens zijn presentatie op 15 februari verwees de spreker van onze 71ste rotonde kort naar “de geschiedenis van de kolonisatie, met haar goede elementen en haar meer pijnlijke elementen”. Na afloop van de rotonde zouden er tijdens een privégesprek beledigende opmerkingen gemaakt zijn over de Afrikaanse diaspora. Deze uitspraken kunnen niet worden toegeschreven aan E-CA-CRE-AC en weerspiegelen niet de opinie van haar voorzitter. CREAC houdt er zich dan ook aan om zich formeel te distantiëren van dergelijke uitspraken.

Als organisatie biedt CREAC een forum aan om debatten te voeren rond actuele dynamieken in Centraal Afrika, met een plaats voor verschillende stemmen in het debat. We nodigen stemmen uit van zowel de diaspora als de academische wereld, de politieke wereld, de zakenwereld, en de civiele maatschappij. We vertrekken daarbij vanuit het principe om met respect over en met elkaar te spreken. Onze jaarlijkse publicatie Conjonctures de l’Afrique centrale bestaat voor de grote meerderheid uit bijdragen geschreven door onderzoekers uit Centraal Afrika. Met dit project heeft CREAC de afgelopen vijf jaar concrete stappen ondernomen voor de dekolonisering van kennisproductie over Centraal Afrika. Wij zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is en hopen daar als organisatie, samen met onze leden, ons steentje aan te kunnen bijdragen.